Informacja o administratorze danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Home Invest Office sp. z o.o. (dawniej 3 Home Invest spółka z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa („Administrator”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi;
 • realizowania marketingu Administratora, polegającego na przesyłaniu informacji reklamowych drogą mailową oraz telefoniczną;
 • marketingowym spółek powiązanych kapitałowo z Administratorem, polegającym na przesyłaniu aktualnej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości drogą mailową i telefoniczną;
 • przekazania danych do Spółek powiązanych kapitałowo z Home Invest Office sp. z o.o., w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 • przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile będzie to konieczne.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administrator lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • ewidencjonowaniu i przesłaniu odpowiedzi na otrzymane zapytanie;
 • podejmowaniu działań marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowej, w szczególności w postaci newsletteru, wiadomości email i sms za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem numeru telefonu;
 • przekazania danych do Spółki celowej celem zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyrażenia takiej chęci;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia dotyczącego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgoda, na przesyłanie treści marketingowych podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W przypadku zainteresowania ofertą Spółki powiązanej kapitałowo z Administratorem, Państwa dane mogą być przekazane do takiej Spółki celem zawarcia umowy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach marketingowych do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
 • w celu organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi, przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania;
 • w celu przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

W każdym przypadku termin przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

6. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE

Wszelkie dane podają Państwo dobrowolnie.

8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

ico mail NAPISZ DO NAS

 1. *
  Nieprawidłowe dane
 2. *
  Nieprawidłowe dane
 3. *
  Nieprawidłowe dane
 4. *
  Nieprawidłowe dane
 5. Informujemy, że maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę wyrażoną poniżej, kierując informację o jej wycofaniu na adres: sprzedaz@homeinvest.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 7. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 8. *

    OdświeżNieprawidłowe dane