WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; „Ustawa”), Home Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krasińskiego S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301249 („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 518 55 00.

„Niniejszym, stosownie do art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmami: Home Invest Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Home Future spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Home Future spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; Lokale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz GBI Lokale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., podlegające łączeniu na podstawie art. 492 § 1  pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, publikują wspólnie uzgodniony i przyjęty w dniu […] plan połączenia:

[tu link do skanu planu połączenia] „

 Warszawa, 19.11.2015 r.

Dobry dla polskich nieruchomości i budownictwa 2015 rok powoli dobiega końca. Początek 2016 przyniesie zmiany, które w mniejszym lub większym stopniu będą determinować decyzje klientów o zakupie mieszkania. Biorąc pod uwagę obecne trendy oraz zmieniające się przepisy, jak będziemy kupować mieszkania na przełomie roku?

 Warszawa, 26.10.2015

Dobiega końca budowa osiedla mieszkaniowego „Krasińskiego 58”, inwestycji realizowanej przez Home Invest na warszawskim Żoliborzu. Sprzedanych zostało już ponad 80% wszystkich mieszkań. Deweloper rozpoczął też przedsprzedaż lokali w dwóch innych inwestycjach, zlokalizowanych w dobrze skomunikowanych dzielnicach Warszawy –na Bielanach i Włochach.

 Warszawa, 10.09.2015 r.

Jesień z reguły jest dobrym czasemdla deweloperów oferującychw sprzedaży nieruchomości mieszkaniowe. Szczególnie teraz mają na to wpływ utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, ustabilizowane ceny mieszkań w większych aglomeracjach, ale też zapowiadany od nowego roku wzrost wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego –dla wielu chętnych na nowe mieszkanie, jesień to ostatni dzwonek na zakup nowego lokum na wciąż obecnych zasadach.

 Warszawa, 24.07.2015 r.

Home Invest, warszawski deweloper, podsumowuje swoją działalność w pierwszym półroczu 2015 roku. Sprzedaż mieszkań utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie, porównywalnym do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ponadto inwestor jeszcze w tym roku rozpocznie budowę kolejnego osiedla mieszkaniowego w Warszawie, tym razem w dzielnicy Włochy.

 Warszawa, 22.06.2015 r.

Decydując się na zakup nowego mieszkania, po wcześniejszym wyborze odpowiedniej lokalizacji i konkretnej inwestycji, czeka na nas kolejna decyzja – wybór piętra, na którym będzie się mieściła nasza nieruchomość. Zarówno parter, jak i najwyższe kondygnacje, mają swoje plusy i minusy.

 Warszawa, 18.05.2015 r.

Dla większości osób kupujących nowe mieszkanie, umowa deweloperska jest jednym z najważniejszych dokumentów podpisywanych w życiu. Radzimy więc, jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana umowa i jakich punktów nie może w niej zabraknąć.

ico mail NAPISZ DO NAS

 1. *
  Nieprawidłowe dane
 2. *
  Nieprawidłowe dane
 3. *
  Nieprawidłowe dane
 4. *
  Nieprawidłowe dane
 5. Informujemy, że maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę wyrażoną poniżej, kierując informację o jej wycofaniu na adres: sprzedaz@homeinvest.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 7. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 8. *

    OdświeżNieprawidłowe dane